Templariusze – Régine Pernoud [Audiobook PL]

Książka „Templariusze” przedstawia dzieje zakonu templariuszy, które wciąż budzą zainteresowanie ogromnego kręgu czytelników. Zgromadzenie powołane do życia w 1118 roku miało pierwotnie zapewnić ochronę pielgrzymom zmierzającym do Ziemi Świętej, lecz wkrótce stało się jedną z najpotężniejszych organizacji w Europie. Nie bez powodu zatem jego historia kryje w sobie tyle tajemnic i wywołuje tak liczne kontrowersje – tym bardziej, że w ciągu wieków pokryła się patyną mitów i legend o herezji, bałwochwalstwie i ukrytych skarbach.